CHƯƠNG TRÌNH DẠY OFFLINE CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN TỪ: 20/4 ĐẾN 24/4 (19/04/2020 22:28)

TUẦN TỪ: 20/4 ĐẾN 24/4

CHƯƠNG TRÌNH DẠY OFFLINE CỦA NHÀ TRƯỜNG

TUẦN TỪ: 20/4 ĐẾN 24/4

Thứ - ngày Thứ 2 ngày 20/4 Thứ 3 ngày 21/4 Thứ 4 ngày 22/4 Thứ 5 ngày 23/4 Thứ 6 ngày 24/4
Khối MGL Dạy hát: Em đi qua ngã tư đường phố Tạo hình: Cắt và dán hoa PTTC: Bò zíc zắc bằng bàn tay, bàn chân LQVT: Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ Khám phá: Hướng dẫn nghệ thuật cắm hoa tươi
Khối MGN LQVH: Dê con nhanh trí PTTC: Ném trúng đích
đứng
KPKH: Một số loại rau ăn lá LQVT: Đếm đến 5, số
lượng 5 chữ số 5
Tạo hình: dán con cá
Khối MGB PTTC: VĐCB: VĐCB: Đi kiễng gót LQVH:Thơ: Đèn giao thông LQVT:Dạy trẻ so sánh, nhận biết chiều cao của hai đối tượng TH:Tô màu ô tô KNS:Dạy trẻ kỹ năng cắt chuối

PHHS xem và tải về theo Link dưới đây: 

Khối MGL:

Dạy hát: https://www.youtube.com/watch?v=S0CvzGEhFAc

Tạo hình: https://drive.google.com/file/d/1uFYb20tneRiACA38rkYf6J02z-QTJ4Ku/view?zarsrc=30&gidzl=6MCxJGr-tpyQUpvD1cVOFXfuFKmGPDGo0IrW5a5WrcXGScGU4cc3QmuWCKz8Qj4_MNKqG3WaAz1737hTF0

PTTC: https://www.youtube.com/watch?v=wBVKbSDjWE0

LQVT: https://www.youtube.com/watch?v=GauYWa2csMg

KPKH: Tải tại đây

Khối MGN: 

LQVH: Link xem và tải tại đây

PTTC: https://www.youtube.com/watch?v=WRUcyxCv988&feature=youtu.be

KPKH: Link tải Một số loại rau ăn lá

LQVT: Link tải Đếm đến 5, số lượng 5 chữ số 5

Tạo hình: https://www.youtube.com/watch?v=SSkhdxEFcU4&feature=youtu.be

Khối MGB

PTTC: https://www.youtube.com/watch?v=haXO6bxXCyY&feature=youtu.be

LQVH: https://drive.google.com/file/d/1FncuOoPSotgSwGVCf6SPF68YYsDq1heg/view

LQVT: https://drive.google.com/file/d/1eYoupioLMdBs4YUJlqOHykfFqL6-mLYT/view

TH: https://www.youtube.com/watch?v=aT6x3KW6K0w&feature=youtu.be&gidzl=QiUdEv9CJ4rftw8xcLLAIMJHepk2MqL1VuJ-OTDVHniks_ffW5OI6729hpZQLK1C9zogDpZ8lTz3aqXEJW

KNS: https://www.youtube.com/watch?v=K55njgIpKac&feature=youtu.be