LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TIÊU BIỂU NĂM HỌC: 2019-2020 (03/07/2020 16:49)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TIÊU BIỂU NĂM HỌC: 2019-2020

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TIÊU BIỂU NĂM HỌC: 2019-2020

Chiều 24/6, tại UBND quận Bắc Từ Liêm diễn ra hội nghị biểu dương: “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền  - HT trường mầm non Minh Khai đã vinh dự nhận giấy khen Gia đình công nhân viên chức Lao động tiêu biểu năm 2020.