HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA LỚP MGN B1 (17/03/2021 16:8)

Như chúng ta đã biết, đối với trẻ thơ, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm non, thì hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo, chiếm nhiều thời gian đối với trẻ.

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA LỚP MGN B1

Như chúng ta đã biết, đối với trẻ thơ, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi mầm non, thì hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo, chiếm nhiều thời gian đối với trẻ. Thông qua hoạt động vui chơi, trẻ rèn luyện phát triển cơ thể, nhận biết về thế giới xung quanh, phát triển trí tuệ, óc phán đoán, suy luận, khả năng quan sát nhanh nhạy... Hàng ngày các cô giáo trường mầm non Minh Khai cũng luôn tổ chức các hoạt động vi chơi cho trẻ để mong sao mỗi ngày trẻ đến trường là một ngày vui và hạnh phúc.