Xây dựng thư viện thân thiện góp phần giáo dục phát triển ngôn ngữ - hình thành văn hóa đọc cho trẻ trong giáo dục mầm non (18/04/2021 22:1)

Vai trò đọc sách đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ; Đọc sách và giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non; Xây dựng hệ thống thư viện thân thiện trong nhà trường, gia đình...

Xây dựng thư viện thân thiện góp phần giáo dục phát triển ngôn ngữ - hình thành văn hóa đọc cho trẻ trong giáo dục mầm non

Vai trò đọc sách đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ; Đọc sách và giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non; Xây dựng hệ thống thư viện thân thiện trong nhà trường, gia đình...

Từ lâu, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đọc sách cùng trẻ sẽ cung cấp một trong những cơ hội tốt để tiến hành hội thoại, qua đó giúp trẻ xây dựng, phát triển ngôn ngữ nói, đặc biệt là khi trẻ tham gia vào việc trả lời câu hỏi và cùng thảo luận về nội dung cuốn sách. Sách - với nhiều hình ảnh minh họa thú vị và văn bản đơn giản là cơ hội tốt nhất để khuyến khích trẻ em nói về những gì đang xảy ra trong những hình ảnh và cốt truyện. Khi trẻ lớn lên, cuốn sách rất quan trọng trong việc giúp trẻ bộc lộ những ý tưởng mới, từ mới, và thế giới mới. Có thể thấy chất lượng, khả năng sử dụng ngôn ngữ rất quan trọng đối với nền tảng kĩ năng xã hội và tư duy. Trường mầm non Minh Khai đang ngày càng hướng trẻ hình thành văn hóa đọc. Với mong muốn như vậy nên thư viện cộng đồng của nhà trường ngày càng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của PHHS và HS