PTTC: CHẠY THAY ĐỔI HƯỚNG THEO ĐƯỜNG ZÍCH ZẮC (28/04/2021 16:36)

Giáo dục thể chất là một bộ môn học trong chương trình giáo dục mầm non.

PTTC: CHẠY THAY ĐỔI HƯỚNG THEO ĐƯỜNG ZÍCH ZẮC

Giáo dục thể chất là một bộ môn học trong chương trình giáo dục mầm non. Hiện nay giáo dục thể chất ngày càng có ý nghĩa quan trọng bởi cơ thể trẻ giai đoạn này còn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện về các hệ thần kinh, cơ xương, bộ máy hô hấp, bên cạnh đó một số bé chưa mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động thể chất, chưa có nhiều cơ hội để trải nghiệm. Vì vậy chăm sóc và  giáo dục thể chất đúng cách là điểm tựa giúp bé phát triển toàn diện.

Mời phụ huynh cùng đến với hoạt động phát triển thể chất của các bé lớp MGB: