Thay đổi cả nhận thức của giáo viên và học sinh (27/11/2020 10:10)

Tttđ - quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học đang cụ thể hóa các hoạt động của nhà trường, phụ huynh, đồng thời có sự nhắc nhở, giám sát và thưởng, phạt rõ ràng. điều này tạo nên sự thay đổi về nhận thức của cả giáo viên và học sinh

TRẺ THỰC HIỆN KỸ NĂNG SỐNG CÔ GIÁO DẠY (01/06/2020 11:8)

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là trách nhiệm duy nhất của nhà trường. nhà trường đưa vào chương trình dạy cho các con.

Ý NGHĨA CỦA NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/2019 21:56)

22/12 không chỉ là ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam mà đã trở thành ngày hội quốc phòng toàn dân - một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân việt nam.