Xây dựng thư viện thân thiện góp phần giáo dục phát triển ngôn ngữ - hình thành văn hóa đọc cho trẻ trong giáo dục mầm non (18/04/2021 22:1)

Vai trò đọc sách đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ; đọc sách và giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non; xây dựng hệ thống thư viện thân thiện trong nhà trường, gia đình...

Tháp dinh dưỡng cho trẻ mầm non (25/05/2020 10:3)

Tháp dinh dưỡng cho trẻ mầm non cũng giống như hầu hết các tháp dinh dưỡng ở tuổi khác cũng bao gồm 6 nhóm thực phẩm cần thiết cho sức khỏe của bé: nhóm ngũ cốc, rau, quả, thịt, sữa, đường và các chất béo.

Xây dựng thư viện thân thiện góp phần giáo dục phát triển ngôn ngữ - hình thành văn hóa đọc cho trẻ trong giáo dục mầm non (13/12/2019 14:35)

Vai trò đọc sách đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ; đọc sách và giáo dục phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non; xây dựng hệ thống thư viện thân thiện trong nhà trường, gia đình...

XÂY DỰNG THÓI QUEN ĐỌC SÁCH CHO TRẺ MẦM NON (13/12/2019 14:34)

Lứa tuổi mầm non là thời kỳ khởi đầu rất quan trọng đối với sự phát triển của con người. xây dựng và bồi dưỡng cho trẻ em những thói quen tốt đẹp đồng nghĩa với việc giúp trẻ em tích lũy một nguồn vốn cho tương lai. tạo dựng thói quen đọc sách và yêu sách là một việc làm quan trọng của gia đình và nhà trường để giúp trẻ có một nguồn vốn dồi dào cho việc hình thành và phát triển nhân cách.