Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
SỔ: 643/GD &ĐT -MN
SỔ: 643/GD &ĐT -MN V/v hoạt động cổng thông tin điện lử quận Bắc Từ Liêm
27/6/2019
Số: 365/GD&ĐT-MN
Số: 365/GD&ĐT-MN V/v thực hiện “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh an toàn trường học
1/7/2019
KH số 15/KH-PGD&ĐT ngày 26 tháng 2 năm 2018 của PGD &ĐT quận
KÉ HOẠCH Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua áỉ quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) Ngành Giáo dục và Đào tạo
26/2/2018
Tải về
Công văn số 893/UBND-TCKH của UBND quận Bắc Từ Liêm
Triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
12/3/2018
Tải về
Tổ chức phun hóa chất trong các trường mầm non, tiểu học, THCS
tổ chức phun hóa chất trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
11/9/2017
Tải về