Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thu Huyền 0972.364.698 Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Hiệu trưởng
2 Vương Thị Anh 0979334196 Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Hiệu phó
3 Nguyễn Thị Dung 0904674668 Phường Minh Khai- Bắc Từ Liêm Kế toán
4 Đinh Thị Hoàng Giang 0986708339 Liên Mạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Văn Thư
5 Trần Thị Huyền 01687267421 Minh Khai - Bắc Từ Liêm- Hà Nội Y tế