Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN NĂM 2020
THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN NĂM 2020
08/01/2021
Tải về
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GDĐT Hà Nội
17/11/2020
Về việc công tác trọng tâm tuyên truyền tháng 8
Về việc công tác trọng tâm tuyên truyền tháng 8
07/08/2020
Về việc ứng phó với mưa lớn, dông, lốc
Về việc ứng phó với mưa lớn, dông, lốc
07/08/2020
Về việc tuyên truyền giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 47
Về việc tuyên truyền giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 47
07/08/2020